Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

καταγραφή προβλημάτων στον Δήμο μας!!

Ας συνεχίσουμε την καταγραφή προβλημάτων στο Δήμο μας, πάντα στα πολιτισμένα πλαίσια! Ας βοηθήσουμε με την ανάδειξη των προβλημάτων την Δημοτική αρχή για λύσεις αλλά και την αντιπολίτευση  για παρεμβάσεις!
Ευχαριστώ!
Παρακαλώ να βάζετε έστω ένα ψευδώνυμο !

Αντιδράσεις: