Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Περί της υλοποίησης των σιδηροδρομικών έργων

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΓΗ....


Η διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ συνεργάζεται πλέον συστηματικά με την αντίστοιχη του ΟΣΕ σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Έτσι σήμερα, μετά την παρέλευση αρκετών ετών, υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν προς χρήση εντός του 2017 νέα τμήματα έργων του σιδηροδρομικού δικτύου
Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας του προηγούμενου μήνα -με ασυνήθιστα, κατά γενική παραδοχή, χαρακτηριστικά- παρουσιάστηκαν προβλήματα στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου και εξαιτίας τους ταλαιπωρήθηκαν εκατοντάδες επιβάτες. Ακολούθησαν ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου βουλευτών της αντιπολίτευσης σχετικά με την κακή λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου, αλλά και με την καθυστέρηση υλοποίησης των υπό κατασκευή νέων τμημάτων του.

1. Όσον αφορά τα προβλήματα λειτουργίας και συντήρησης, είναι ευρύτατα γνωστό ότι αυτά άρχισαν να παρουσιάζονται με την εφαρμογή του μνημονιακού Νόμου 3891/2010 («Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για τον σιδηροδρομικό τομέα»). Αποτέλεσμα του υποχρεωτικού κατακερματισμού τού ΟΣΕ σε επιμέρους εταιρείες, χωρίς λογικό σχεδιασμό και μόνη στόχευση τις ιδιωτικοποιήσεις, ήταν η υποχρεωτική μετάταξη του πλεονάζοντος προσωπικού και η σημαντική μείωση των διατιθέμενων κονδυλίων. Με τον τρόπο αυτό ο ΟΣΕ αποστερήθηκε από σημαντικές ειδικότητες σιδηροδρομικών υπαλλήλων, απαραίτητων για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου (οι οποίοι ταυτόχρονα διετέθησαν αδιακρίτως σε άλλους, άσχετους με το αντικείμενό τους φορείς) με αναγκαίο συνεπακόλουθο τον άμεσο αλλά και τον συνεχή -λόγω και των εν τω μεταξύ συνταξιοδοτήσεων του προσωπικού- υποβιβασμό του επιπέδου λειτουργίας και συντήρησης.

2. Η προβληματική αυτή κατάσταση θα είχε βελτιωθεί όμως εάν είχαν προστεθεί νέα τμήματα έργων (με πολύ μικρότερες ανάγκες συντήρησης) ή άλλα είχαν αναβαθμιστεί, ώστε να απαιτείται λιγότερο προσωπικό για τη λειτουργία του δικτύου. Εάν π.χ. είχε ολοκληρωθεί το τμήμα Τιθορέα-Δομοκός, το οποίο κατασκευάζεται από το 1997, και λειτουργούσε, όπως προβλέπεται, με σύγχρονα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης, τότε ασφαλώς θα ήταν πολύ λιγότερες οι ανάγκες του δικτύου και δεν θα είχε απαιτηθεί να «φιλοξενηθούν» στους σταθμούς Δομοκού και του Λιανοκλαδίου εκατοντάδες επιβατών την 11η Ιανουαρίου 2017.
Οι αιτίες καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των έργων της ΕΡΓΟΣΕ όμως δεν περιορίζονται μόνο στις γνωστές από την εκτέλεση των δημοσίων έργων (απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές έρευνες, περιβαλλοντική αδειοδότηση, ανεπαρκείς μελέτες κ.λπ.) οι οποίες αντιμετωπίζονται πλέον ριζικά με τον Ν. 4412/16.
Ο σημαντικότερος πρόσθετος λόγος, κατά την άποψή μου, της καθυστέρησης υλοποίησης των προγραμματισμένων και εξασφαλισμένης χρηματοδότησης έργων ήταν η ακατανόητη έλλειψη συνεννόησης και (η διάθεση) συνεργασίας μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και της μητρικής της ΟΣΕ. Αντί της εκ των νόμων υποχρέωσης για εκατέρωθεν συνδρομή, με στόχο την επίτευξη του κοινού σκοπού, παρατηρήθηκαν διαχρονικά δυσλειτουργίες, στη βάση μακράς και άκαμπτης αντιπαράθεσης, με στόχο την επιβολή της βούλησης και των αποφάσεων της μίας στην άλλη, αδιαφορώντας για την τύχη των έργων.
Ενδεικτικά κατά καιρούς δημοσιεύματα έφεραν τους τίτλους «Διαφωνούν ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ για τα σιδηροδρομικά έργα» (3-10 -2013), «ΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ: Δύο ξένοι στην ίδια στέγη» (5-5-2014), «ΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ: Τα ‘βουβάλια’ συγκρούονται και το υπ. Μεταφορών... κοιτάζει» (10-6-2014).
Η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών υποκρινόταν τον ρόλο του θεατή των εξελίξεων, ενώ οι όποιες προσπάθειες «διαιτησίας» δεν στέφονταν πάντοτε με επιτυχία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απόφαση για τη σύμβαση 994 του 2005, με βάση την οποία είχε ανατεθεί στον ΟΣΕ η υλοποίηση της ανακατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιάς - Τρεις Γέφυρες σαν ολυμπιακού έργου το... 2005, δηλαδή έναν χρόνο μετά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Η σύμβαση ύψους 161 εκατ. ευρώ, αφού ανατέθηκε με έκπτωση... 0,964% και συμβατική προθεσμία 8 μηνών, έπειτα από 12 παρατάσεις διαλύθηκε το 2011 (με διαχειριστικές εκκρεμότητες μέχρι σήμερα), κληροδοτώντας στην ΕΡΓΟΣΕ δυσεπίλυτα προβλήματα. Το σημαντικότερο πρόβλημα, η εγκατάσταση της ηλεκτροκίνησης στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών (Λαρίσης), αντιμετωπίστηκε μόλις προ ολίγων ημερών και με αυτόν τον τρόπο αποσοβήθηκε η επιστροφή κοινοτικής χρηματοδότησης περί τα 20 εκατ. ευρώ, υποχρέωση η οποία πηγάζει από χρηματοδοτική απόφαση της προπροηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
Η έλλειψη διάθεσης συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιριών, μέχρι την αντικατάσταση των διοικήσεών τους, πιστοποιείται και από την απροθυμία σύναψης της μεταξύ τους διεταιρικής σύμβασης, παρά την πρόβλεψη σύναψής της, εντός τριών μηνών (Άρθρο 10) από τη δημοσίευση του Ν. 3891/10 και ενώ ήδη είχε λήξει η προηγούμενη. Σημειώνεται ότι η σχετική σύμβαση ρυθμίζει τις σχέσεις καθώς και τον τρόπο και τους όρους ανάθεσης από τον ΟΣΕ στην ΕΡΓΟΣΕ της παροχής προς αυτόν κάθε φύσης υπηρεσιών και, εξ αυτού του λόγου, είναι απολύτως απαραίτητη για την ομαλή συνεργασία τους.
Καθοριστική αιτία για τη μη ομαλή εξέλιξη των έργων, αλλά και της καταβολής αποζημιώσεων λόγω αυτού, αποτέλεσε επίσης η επιλογή της δημοπράτησης των έργων «οριζόντια» (δηλαδή ξεχωριστές εργολαβίες υποδομής, επιδομής, ηλεκτροκίνησης κ.λπ.), αντί του συνόλου των προβλεπόμενων εργασιών ανά γεωγραφική ενότητα έργου. Είναι αυτονόητο ότι η ολοκλήρωση πλήρως λειτουργικών τμημάτων θα παρείχε τόσο τη δυνατότητα σταδιακής προσθήκης νέων τμημάτων στο δίκτυο για την εξυπηρέτηση περισσοτέρων χρηστών, όσο και τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας εκμετάλλευσης του δικτύου (κρατική μέχρι πρότινος).
Η εν συνεχεία διάλυση κρίσιμων εργολαβιών δεν είχε σαν αποτέλεσμα μόνο τις καθυστερήσεις επαναδημοπράτησής τους αλλά επέφερε και τραγικά, για την ομαλή εξέλιξη των έργων, αποτελέσματα. Δηλαδή, ενώ εκτελούνται εργολαβίες επιδομής, σηματοδότησης ή ηλεκτροκίνησης, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι εργασίες (άλλης εργολαβίας) υποδομής ή σιδηροδρομικών σταθμών ή στάσεων.
Είναι ευνόητο ότι όλα τα προαναφερόμενα είναι αμέσως συνδεόμενα και με τον εξαιρετικά ανισοβαρή διαμορφωθέντα συσχετισμό μεταξύ των υλοποιημένων σιδηροδρομικών και οδικών έργων, καταφανώς εις βάρος των πρώτων. Ανεξάρτητα πάντως από το ποιοι και πόσο ωφελήθηκαν από την εξέλιξη αυτή, ένα είναι βέβαιο: Ότι οι μεγάλοι χαμένοι της υπόθεσης είναι το Ελληνικό Δημόσιο που, ενώ πλήρωσε ακριβά τα σιδηροδρομικά έργα, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί στο παραμικρό την αναπτυξιακή διάστασή τους αλλά και οι χρήστες του σιδηροδρομικού δικτύου -που κατά τεκμήριο ανήκουν στις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις-, οι οποίοι υποχρεωτικά στράφηκαν σε ακριβότερα μεταφορικά μέσα. Καταδείχτηκε ακόμη, ότι η ύπαρξη υψηλού επιστημονικού επιπέδου και επαρκούς επαγγελματικής και λοιπής κατάρτισης στο ανθρώπινο δυναμικό της ΕΡΓΟΣΕ δεν ήταν ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη και ανάλογου αποτελέσματος και ασφαλώς όχι κατ’ ανάγκη με αποκλειστική ευθύνη των εργαζομένων.
3. Το από 3 Ιουλίου 2015 υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί (λόγω της σταδιακής παραίτησης των μελών του προηγούμενου Δ.Σ. και της αδυναμίας λήψης αποφάσεων), επικεντρώθηκε στη διασφάλιση της χρηματοδότησης των προβλεπόμενων προς εκτέλεση έργων και μελετών και κατέβαλε προσπάθειες τήρησης (στο επίπεδο του εφικτού) και ανάταξης των χρονοδιαγραμμάτων των έργων. Πολλές δυσκολίες υπήρχαν λόγω της επικείμενης, τότε, λήξης του ΕΣΠΑ 2007-2013, της αδυναμίας χρηματοδότησης αρκετών έργων διότι η εκτέλεσή τους εκτεινόταν και πέραν των δύο (2) προγραμματικών περιόδων (με ορατό τον κίνδυνο επιστροφής κοινοτικών κονδυλίων, αλλά και της εμπλοκής ορισμένων έργων με άλλα εξελισσόμενα).
Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της διοίκησης της εταιρίας και την εξαιρετική συνεργασία των εργαζομένων της, υπάρχει σήμερα η δυνατότητα να δοθούν προς χρήση εντός του 2017 νέα τμήματα έργων. Έτσι προβλέπεται, μετά την παρέλευση αρκετών ετών, να προστεθεί στο δίκτυο το προσεχές καλοκαίρι το νέο τμήμα Τιθορέα - Λιανοκλάδι, μήκους 54 χλμ. (και έπειτα από ένα εξάμηνο περίπου, το τμήμα Λιανοκλάδι - Δομοκός, μήκους 52 χλμ.) και προς το τέλος του έτους το τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη, μήκους 70 χλμ., πέραν των αναβαθμίσεων επιμέρους τμημάτων.
Η διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ συνεργάζεται πλέον συστηματικά με την αντίστοιχη του ΟΣΕ σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, διατηρώντας συνεχή επικοινωνία μαζί της, ενώ παράλληλα προσπαθεί να αποκαταστήσει την ομαλότητα, αμβλύνοντας τις αντιθέσεις σε πολλά ζητήματα του παρελθόντος και να εμπνεύσει διάθεση συναντίληψης σε όλα τα επίπεδα. Η από κοινού κατάρτιση της νέας διεταιρικής σύμβασης από τους υπεύθυνους της διοίκησης και των δύο εταιρειών και η υποβολή της στους εργαζομένους για διαβούλευση είναι ενδεικτικές του κλίματος συνεργασίας που επικρατεί.
Η λειτουργία της εταιρείας το 2016 υπήρξε πολύ αποτελεσματική και ενδεικτικό αυτού είναι το γεγονός ότι το ποσοστό απορρόφησης των πιστώσεων το 2016 είναι κατά 23% υψηλότερο από τον μέσο όρο των 11 τελευταίων ετών. Εάν συνεκτιμηθεί και ότι έχει διασφαλιστεί το μεγαλύτερο ποσό της χρηματοδότησης της εταιρείας για το 2017, τότε αναμένεται ότι η πορεία της θα είναι πολύ καλή και το έτος αυτό.
Κατόπιν αυτού, βάσιμα μπορεί να υποστηριχτεί η εκτίμηση ότι στις αρχές του 2018 θα έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Πειραιάς - Αθήνα - Θεσσαλονίκη, με συνολική διάρκεια ταξιδιού περί τις 3,5 ώρες.

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

ετήσιο μνημόσυνο

Ετήσιο μνημόσυνο τελείτε σήμερα υπέρ της ψυχής του Απόστολου Παπαθανασίου.

40 ήμερο μνημόσυνο

40 ήμερο μνημόσυνο τελείτε σήμερα υπέρ της ψυχής του Κώστα Μανωλούδη!


Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ στον Δημήτρη Παπαγεωργίου

ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ στον Δημήτρη Παπαγεωργίου

12DEC

dimitri-retrato

Retrato de Dimitri por Manuela G. Armada. Óleo sobre arpillera, a espátula.

Ο Ισπανο-Ελληνικός Μορφωτικός Σύνδεσμος και το Ίδρυμα Παστόρ Κλασσικών Σπουδών οργανώνουν από κοινού πνευματική εκδήλωση για να αποτιθεί φόρος τιμής στην μνήμη του σπουδαίου Έλληνα χαράκτη Δημήτρη Παπαγεωργίου, που πέθανε στη Μαδρίτη τον περασμένο Μάϊο. Στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Ιδρύματος Παστόρ στις 19 Απριλίου 2017, ώρα 19,  θα μιλήσουν για τον καλλιτέχνη και το έργο του αρκετοί  άνθρωποι των γραμμάτων και της τέχνης, ακαδημαϊκοί, ελληνιστές και φίλοι του εκλιπόντος.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε έντεκα χαρακτικά του Δημήτρη, από παλαιότερη ανάρτηση*.


La Asociación Cultural Hispano-Helénica y la Fundación Pastor de Estudios Clásicos organizan un acto cultural para rendir homenaje a la vida y la obra de distinguido grabador griego Dimitri Papagueorguiu, fallecido en Madrid el pasado mes de mayo. El acto se celebrará en la sede de la Fundación Pastor, en la Calle Serrano de Madrid, en día 19 de abril,2017,  a las 19 horas, con la participación de numerosos representantes del mundo  de las Artes y las Letras.

A continuación  presentamos once grabados de Dimitri, procedentes de un antíguo post en katalogia*.
 

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

ο Георги Динков Чалъков του αδελφοποιημένου Δήμου διορίστηκε Νομάρχης στήν Ιάμπολη!

Ο Георги Динков Чалъков του αδελφοποιημένου Δήμου Ιάμπολης διορίστηκε χθές απο το Υπουργικό συμβούλιο της Βουλγαρίας Νομάρχης του νομού της Ιάμπολης. ( για αυτούς Διοικητής ). Ο Giorgi ήταν μέχρι χθές αντιδήμαρχος του Δήμου Τούτζας και πολύ καλός φίλος του Δήμου Δομοκού. 
Εμείς να του Ευχηθούμε το καλύτερο στο νέο του πόστο!!!
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ)

ΑΝΕΛ και Τζιαχρήστας στο υπουργείο Τουρισμού

Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Γεώργιου Τζιάλα, του Δημάρχου Δομοκού, Δημήτρη Τζιαχρήστα και κλιμακίου των ΑΝΕΛ Φθιώτιδας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (7/2) στο υπουργείο Τουρισμού.
Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αρχικά που απασχολούν τον Δήμο Δομοκού, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκαν από την πολιτευτή και υπεύθυνη για θέματα τουρισμού, Χαρ. Δεληκούρα και του Συντονιστή ΑΝΕΛ Φθιώτιδας,  Ανδρέα Κολοκυθά, προτάσεις τουριστικής ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής.
Ο κ. Τζιάλας έδειξε να γνωρίζει τα θέματα που απασχολούν το Δήμαρχο, ενώ επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προβληματισμό για τις υποβαθμισμένες ιαματικές πηγές του Αρχανίου, την υποβάθμιση του υδροθεραπευτηρίου των Καμμένων Βούρλων, για την εκπαιδευτική και τουριστική αξία του Αστεροσχολείου Υπάτης, καθώς και άλλων  θεμάτων που τοποθετήθηκαν από τα μέλη των ΑΝΕΛ στην Φθιώτιδα. Επίσης επιβεβαίωσε την βούληση του Υπουργείου Τουρισμού  για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που αποτελούν τροχοπέδη στην τουριστική ανάπτυξη του νομού και την ετοιμότητα για περαιτέρω συνεργασία με όλους τους φορείς.

ΠΗΓΗ:http://efthia.gr/

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΠΑΠΑΓΥΟΣ ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ, ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΜΠ!

Μετά τον Γιούγκερ , σειρά πήρε ο νέος πρόεδρος τον ΗΠΑ κ Τράμπ!
Διαβάστε όλη την επιστολή του Αγοριανίτη κ Παπαγυού!ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ Ψήφισμα συμπαράστασης στους αγρότες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ
Ψήφισμα συμπαράστασης στους αγρότες
Από το πρακτικό της  αριθμ 1/30-1-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού


Το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού με την αριθμ 4/30-1-2017 απόφασή του Ομόφωνα Αποφάσισε την έκδοση  ψηφίσματος συμπαράστασης στους αγρότες ως κατωτέρω:

Οι μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι δίνουν ένα δίκαιο αγώνα για την επιβίωσή τους ενάντια στα μνημονιακά μέτρα και τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε., ενάντια στην μεγάλη ακρίβεια στα αγροτοκτηνοτροφικά μέσα και εφόδια, αρνητικοί παράγοντες που περικόπτουν το, ούτως ή άλλως, λιγοστό εισόδημά που εξασφαλίζουν με πολύ κόπο και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Αντίθετα, αυτή η πολιτική, όχι μόνο δεν αγγίζει, αλλά ωφελεί τους εκμεταλλευτές του μόχθου της αγροτιάς. Τους εμποροβιομηχάνους και τα μονοπώλια που αγοράζουν πάμφθηνα τα αγροτικά προϊόντα και τα πουλούν πανάκριβα, κερδοσκοπώντας σε βάρος και των παραγωγών και των καταναλωτών.

Πρόκειται, στην ουσία για την ίδια πολιτική που στέλνει εκατομμύρια εργάτες στην ανεργία, που εμπορευματοποιεί Υγεία, Παιδεία, που καταστρατηγεί τα δικαιώματα των νέων για να διασφαλίζει τα κέρδη των μονοπωλίων, που αφανίζει χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, μικρούς εμπόρους, με τις ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια την ίδια ώρα που το κεφάλαιο απολαμβάνει δεκάδες φοροαπαλλαγές.


  Γίνεται προφανές πως αποτελεί κοινό συμφέρον να αγωνιστούμε μακριά από κομματικές περιχαράξεις. Να αντισταθούμε και να ανατρέψουμε τη βαρβαρότητα που εξελίσσεται σε όλες τις πλευρές της ζωής μας και σε όλους τους εργασιακούς κλάδους. 

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού για το θάνατο του αείμνηστουΜίλτου Παπαποστόλου

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού για το θάνατο του αείμνηστουΜίλτου Παπαποστόλου
Από το πρακτικό της αριθμ. 2/3-2-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δομοκού σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017, συνεδρίασε έκτακτα, μετά την πληροφορία του θανάτου  του αειμνήστου  Μίλτου Παπαποστόλου, ο οποίος γεννήθηκε το 1935 στην Ομβριακή Δομοκού, και διακρίθηκε ως ποδοσφαιριστής, αλλά και προπονητής με τα χρώματα της ΑΕΚ και της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
Ο Μίλτος Παπαποστόλου διετέλεσε για τέσσερα χρόνια προπονητής της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και επί σειρά ετών πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελλήνων προπονητών ποδοσφαίρου.
Σε ένδειξη πένθους  και ελαχίστου φόρου τιμής, το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού ομόφωνα  αποφάσισε  την έκδοση  του παρόντος ψηφίσματος  ως ακολούθως:
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

1.  Να εκφράσει προς την οικογένεια του εκλιπόντος τη θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.

2. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, τόσο στην παρούσα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και στην πρώτη τακτική συνεδρίαση αυτού.

3. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος
4.Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο.


Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ!

Φωτογραφία του χρήστη Πολιτιστικός Σύλλογος Μελιταίας.

Έφυγε από τη ζωή ο Μίλτος Παπαποστόλου, πρώην ομοσπονδιακός προπονητής, ποδοσφαιριστής και τεχνικός της ΑΕΚ.

Έφυγε από τη ζωή ο Μίλτος Παπαποστόλου, πρώην ομοσπονδιακός προπονητής, ποδοσφαιριστής και τεχνικός της ΑΕΚ.
 
Μια μεγάλη απώλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Μίλτος Παπαποστόλου «έφυγε» σε ηλικία 81 ετών και η ΠΑΕ ΑΕΚ ήταν η πρώτη που τον αποχαιρέτησε:
 
«Μία από τις μεγάλες μορφές στην ιστορία της ΑΕΚ έφυγε σήμερα από τη ζωή και η “κιτρινόμαυρη” οικογένεια θρηνεί την απώλειά του.
 
Ο Μίλτος Παπαποστόλου, γεννημένος το 1935 στην Ομβριακή Φθιώτιδας, αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας για έξι σεζόν (1959-65), υπήρξε μέλος της πρωταθλήτριας ομάδας του 1963, ενώ διετέλεσε για ενάμισι χρόνο προπονητής της ΑΕΚ από τα μέσα της περιόδου 1979-80 μέχρι και την ολοκλήρωση της περιόδου 1980-81 σε συνολικά 43 αγώνες πρωταθλήματος.
Διετέλεσε για τέσσερα χρόνια προπονητής της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και επί σειρά ετών πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελλήνων προπονητών ποδοσφαίρου.
 
Σύσσωμη η κιτρινόμαυρη οικογένεια, διοίκηση, παλαίμαχοι, ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και στον γιο του, Ντίνο, που διετέλεσε στέλεχος του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΑΕΚ».

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Σε λίγο ξεκινούν οι εκλογές στο Σύλλογο Γυναικών !

Το ψηφοδέλτιο :
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ                                                             
ΓΚΑΝΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΖΗΤΟΥΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΙΟΡΔΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΜΗΛΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΥΤΟΥΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΝΑΤΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Εκλογές στον Συν/σμο Ν Μοναστηρίου

Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές στο Συν/σμο Ν Μοναστηρίου , ψήφισαν 82, έγκυρα 78, 3 άκυρα και ένα λευκό, έλαβαν :

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

41   ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
 58  ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
 20 ΚΑΛΤΣΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  24 ΚΑΛΤΣΟΝΟΥΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
  25 ΚΑΜΠΟΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΙΚΟΥ
  36 ΝΤΑΓΟΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
(εκλέγονται όλοι εκτός του Ευριπίδη Καλτσά)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ

  50   ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
   45  ΚΑΜΗΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
   30  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού!

 
     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:   1η / 2017  
   
ΠΡΟΣ: κο. Δήμαρχο, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους και Εκπροσώπους Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού, Πρόεδρο Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
 
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 30η Ιανουαρίου 2017 ημέρα:  Δευτέρα και ώρα:13:00  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου] και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών-1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:  
     
α' Προηγούνται..  
     
1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.  
     
2] Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.    
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  
     
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.  
     
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Α/Α   Α.Δ.Σ:  2017
1ο Έγκριση πρακτικών των αριθμ. 13 - 18 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2014 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 1
2ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών οχημάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, του ν. 4412/2016, για το έτος 2017 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2
3ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, του ν. 4412/2016, για το έτος 2017 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 3
4ο Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, του ν. 4412/2016, για το έτος 2017 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 4
5ο Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 15 παρ. 2 του Π.Δ. 171/1987 για την παραλαβή έργων συνολικού προϋπολογισμού μέχρι €:5.869,11 χωρίς ΦΠΑ Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 5
6ο Επί του αριθμ πρωτ. 6274/14-10-2016 εγγράφου της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, που αφορά σε παραχώρηση γεωτεμαχίου στη θέση Κουτρουλού Μαγούλα, Ν Μοναστηρίου, Π.Ε. Φθιώτιδος για τη συνέχιση ανασκαφικής έρευνας. Οικονομική Υπηρεσία 6
7ο Έγκριση και υποβολή στο ΔΣ Δήμου Δομοκού μηνιαίων στοιχείων εσόδων - εξόδων μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου , οικ. έτους 2016 σύμφωνα με το Β.Δ.17-5/15-6-59. Οικονομική Υπηρεσία 7
8ο Αποδοχή ποσού 88.626,25€, σε εκτέλεση της αριθμ 41785/16-17 Χρηματικής Εντολής του Υπ. Εσωτερικών, που αφορά στην αξιοποίηση Πηγών  Εκκάρας και στην Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Ν. Μοναστηρίου Οικονομική Υπηρεσία 8
9ο Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης για την καταστροφή αντικειμένων (ηλεκτρονικού - μηχανογραφικού εξοπλισμού) που δεν έχουν καμία αξία. Διοικητική Υπηρεσία 9
10ο Έγκριση 2ης παράτασης εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης αρδευόμενης έκτασης από Λιμνοδεξαμενή Ν. Μοναστηρίου" Τεχνική Υπηρεσία 10
11ο Έγκριση 3ης παράτασης εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση και εκσυγχρονισμός συνθηκών άρδευσης αρδευτικού έργου Τ.Κ. Σοφιάδας Δήμου Δομοκού" Τεχνική Υπηρεσία 11
12ο Έγκριση 3ης παράτασης εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση αγροτικού δρόμου από ΤΚ Γαβρακίων έως ιδιοκτησία Σπέντζου" Τεχνική Υπηρεσία 12
13ο Έγκριση 3ης παράτασης εκτ'ελεσης του έργου "Βελτίωση αγροτικού δρόμου από ΤΚ Βαρδαλής έως ΕΓΣ" Τεχνική Υπηρεσία 13
14ο Διάθεση πίστωσης ποσού 9.000,00€ σχετικά με τις εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας στο Δήμο Δομοκού. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 14
15ο Διάθεση πίστωσης ποσού 300,00€ σχετικά με τον εορτασμό της 7ης Μαρτίου 1878 στην Τοπική Κοινότητα Παλαμά. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 15
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Signature_final.JPG
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Νικόλαος Καλημέρης