Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 5η / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Δομοκός 26 Μαρτίου 2015
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
   
ΔΗΜΟΣ  ΔΟΜΟΚΟΥ                                                           Αριθ.Πρωτ:  3678
   
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες Ε. Ζησοπούλου  
Τηλ/να Γραφείου ΔΣ:   2232350221  
Τηλ/νο Προέδρου ΔΣ:   Νικόλαος Καλημέρης  
6972147545  
       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:    5η / 2015  
     
ΠΡΟΣ: Τον κο. Δήμαρχο,τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,τους Προέδρους και Εκπροσώπους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δομοκού  (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)
 
  Σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση την: 31η Μαρτίου 2015 ημέρα: Τρίτη και ώρα: 13:30  στην  Έδρα του Δήμου Δομοκού [αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου]  και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Μουσών - 1) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:  
     
α' Προηγούνται..  
     
1] Ανακοινώσεις Δημάρχου.  
     
2] Ενημέρωση - Επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.  
3] Θέματα κατεπείγοντα κατά το άρθρο: 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  
     
  ….  
β' Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης.  
     
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ Α/Α   Α.Δ.Σ:  2015 
1ο Ανανέωση Επαγγελματικών Αδειών Πωλητών Λαϊκών Αγορών (Εισήγηση:Αρμόδιος Αντιδήμαρχος-Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων)  51η
2ο Συγκρότηση επιτροπής για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3Β αριθμ. 17 του "Προγράμματος Καλλικράτης"  (Εισήγηση:Αρμόδιος Αντιδήμαρχος-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής)  52η
3ο Έγκριση εγγραφής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Νέου Μοναστηρίου Δήμου Δομοκού. (Εισήγηση:Αρμόδιος Αντιδήμαρχος-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής, Γραφείο Παιδικών Σταθμών)  53η
4ο Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Δομοκού (Εισήγηση:Αρμόδιος Αντιδήμαρχος-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής, Γραφείο Παιδικών Σταθμών)  54η
5ο Κλήρωση ενός Δημοτικού Συμβούλου ως Μέλος στην Επιτροπή Κατάρτισης του Ετήσιου Μητρώου Αρρένων έτους 2015 (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου-Προϊστάμενος Διοίκησης) 55η
6ο Έγκριση της αριθμ 3/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δομοκού που αφορά: "Κατάρτιση έκθεσης πεπραγμένων της Ε.Π.Ζ, έτους 2014" (Εισήγηση: Δήμαρχος) 56η
7ο Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού Δομοκού (Κανονισμός Λειτουργίας Χώρου Εκκένωσης Βοθρολυμάτων της εγκατάστασης λυμάτων) ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 4/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δομοκού και η αριθμ 54/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού) (Εισήγηση: Δήμαρχος) 57η
8ο Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης Δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης Δημοπράτησης της πράξης με τίτλο:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΚ ΣΟΦΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»
(Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)
58η
9ο Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
 «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ»
(Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)
59η
10ο Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)
 
60η
11ο Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
 «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ»
(Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)
 
61η
12ο  Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
(Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)
62η
13ο  Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ» (Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)63η
14ο  Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
 «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)
64η
15ο  Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΕΜΠΕΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗ» (Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)


65η
16ο Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)
 
66η
17ο ΕΓΚΡΙΣΗ  ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ – ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τ.Κ. ΣΟΦΙΑΔΑΣ (Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία) 67η
18ο Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
« ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»
(Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)
68η
19ο ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» (Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία) 69η
20ο ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΚΚΑΡΑΣ» (Εισήγηση: Δήμαρχος-Τεχνική Υπηρεσία)
70η
21ο Αποδοχή Δωρεάς στο Δήμο Δομοκού από το Δήμο Κηφισιάς του αριθμ. ΚΗΗ 5858 απορριμματοφόρου ανακύκλωσης. ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 46/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού. (Εισήγηση: Δήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία) 71η
22ο Eπιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων (Εισήγηση: Δήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία) 72η
23ο Επί αιτήσεως κας Παναγιωτοπούλου Μαρίνας, Μισθώτριας Δημοτικού Περιπτέρου στη θέση "ΜΑΤΙ" (Μείωση μηνιαίου μισθώματος) (Εισήγηση: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία) 73η
24ο Υποβολή πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού που αφορά στην εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου "Αναψυκτήριο" Tοπικής Κοινότητας Ξυνιάδας.  Σχετική διάταξη η αριθμ. Παρ. β' του άρθρου 84 ν.3852/2010 (ΦΕΚ. 87/2010 τ.Α') (Εισήγηση: Δήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία) 74η
25ο Ανανέωση χρόνου Μίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Γαβρακίων (Εισήγηση: Δήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία) 75η
26ο Έγκριση Τροποποίησης Σύμβασης Εισπράξεων Ταχυπληρωμής Τελών (Εισήγηση: Δήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία) 76η
27ο Παράταση Σύμβασης Ταχυμεταφορών ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ (Εισήγηση: Δήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία) 77η
28ο Έγκριση έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών, του Δ΄τριμήνου 2014 (Εισήγηση: Δήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία) 78η
29ο Έγκριση συμμετοχής στην Εθελοντική Καμπάνια Καθαρισμού Let’s Do it- Διάθεση πίστωσης (Εισήγηση:Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου-Γραφείο Δημάρχου) 79η
30ο Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης Βραβείων Αειφόρου Σχολείου έτους 2015- Διάθεση Πίστωσης ποσού 4.500€ (Εισήγηση:Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου-Γραφείο Δημάρχου) 80η
31ο Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου ετών 2014-2019, βάσει της αριθ. 6/2015 απόφασης-εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής. (Εισήγηση: Δήμαρχος-Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου-Γραφείο Προγραμματισμού) 81η
32ο 'Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δομοκού, έτους 2015 και Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2015. ΣΧΕΤ: η αριθμ 7/2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού και η αριθμ. 57/2015 απόφαση της Οικονομικής Δήμου Δομοκού. (Εισήγηση: Δήμαρχος-Οικονομική Υπηρεσία) 82η
33ο Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015.    (Εισήγηση: Δήμαρχος-Προϊστάμενος Διοίκησης) 83η
34ο Αξιολόγηση αιτήσεων και εκλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15.4.1957.» (Εισήγηση: Δήμαρχος-Προϊστάμενος Διοίκησης)
84η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Νικόλαος Καλημέρης

Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δομοκού

Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Δομοκού


Ο απολογισμός της χειμερινής περιόδου 2014-2015 και η πορεία υλοποίησης του αντιπυρικού σχεδιασμού για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο, ήταν τα θέματα της συνεδρίασης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δομοκού, που συγκάλεσε ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Τζιαχρήστας, την Παρασκευή 27.3.2015.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δομοκού, το Αστυνομικό Τμήμα, το ΚΕ.Υ.Π., το Κέντρο Υγείας Δομοκού, δύο από τους Αντιδημάρχους του Δήμου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δομοκού, Πρόεδροι και Εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, καθώς επίσης και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων δημοτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, παραβρέθηκαν ο κ. Καρακάντζας Αθανάσιος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας (σε θέματα Μηχανημάτων και Συντήρησης) και ο κ. Τσαμαδιάς Λάμπρος, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η συνεδρίαση άρχισε με τον απολογισμό της χειμερινής περιόδου 2014-2015, ενώ στη συνέχεια συζητήθηκαν οι δράσεις πυροπροστασίας και τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας, στα οποία θα προβεί ο Δήμος για την αντιπυρική περίοδο, όπως η μέριμνα για τους πυροσβεστικούς κρουνούς, ο καθαρισμός των δασυλλίων και των πρανών στο οδικό δίκτυο για την αποφυγή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κ.α. Παράλληλα, καταγράφηκαν τα μέσα που διατίθενται προς ενίσχυση του έργου των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, συμφωνήθηκαν δράσεις που θα ενισχύσουν την πορεία υλοποίησης του αντιπυρικού σχεδιασμού της περιοχής.
Η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και ο συντονισμός της λειτουργίας τους στον τομέα ευθύνης τους, στοχεύει πρώτιστα στην πρόληψη και στη συνέχεια στην αντιμετώπιση. Στα πλαίσια αυτά συζητήθηκαν και οι κατευθύνσεις που θα ακολουθηθούν το επόμενο διάστημα.Αρχή φόρμας
Τέλος φόρμας


ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟΜΟΚΟΥ 2 Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟΜΟΚΟΥ

2 Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίουhttp://3.bp.blogspot.com/-DjujFqAk-ys/T3hXHal8AnI/AAAAAAAABsM/ZHG0yDyW1zI/s1600/andersen.jpg


Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν ΄Αντερσεν. Την καθιέρωσε η Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα (Ιnternational Board on Books for Young People - ΙΒΒΥ) το 1966. Από τότε, κάθε χρόνο, ένα διαφορετικό εθνικό τμήμα της οργάνωσης αυτής ετοιμάζει ένα μήνυμα και μια αφίσα, που διανέμονται σε όλο τον κόσμο, με σκοπό να τονίσουν την αξία των βιβλίων και της ανάγνωσης και να ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη και τη διάδοση της παιδικής λογοτεχνίας.
Σε όλες τις χώρες, τα παιδιά, οι συγγραφείς, οι εικονογράφοι, οι μεταφραστές, οι βιβλιοθηκάριοι, οι εκδότες και οι εκπαιδευτικοί γιορτάζουν την παγκόσμια αυτή ημέρα με διάφορες εκδηλώσεις σε σχολεία, Βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, πλατείες και άλλους χώρους, δείχνοντας έτσι την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για τα βιβλία και το διάβασμα.


 Pat Mora (HΠΑ)

Διαβάζουμε, εγώ κι εσύ.
Τα γράμματα γίνονται λέξεις
κι οι λέξεις έπειτα, όλες μαζί,
γίνονται βιβλία να διαλέξεις.

Άκου πώς ψιθυρίζουν!
Ποτάμια στις σελίδες κελαρύζουν,
αρκούδες τραγουδούν,
όταν το φεγγάρι αντικρίζουν.

Μπαίνουμε σε κάστρα φοβερά.
Δέντρα σκαρφαλώνουν ως τα σύννεφα.
Γενναία κορίτσια πετούν θαρρετά,
αγόρια ψαρεύουν άστρα λαμπερά.

Εσύ κι εγώ διαβάζουμε μαζί,
«βιβλιοχαρά» σ’ όλη τη γη.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Δομοκού διοργανώνει  τις παρακάτω δράσεις:

1.      Γράφω ένα παραμύθι.
Τα  παραμύθια που θα επιλεγούν θα εκδοθούν από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δομοκού σε ένα ενιαίο τόμο.

2.      Ζωγραφίζω το Εξώφυλλο από το αγαπημένο μου Βιβλίο


Τα παραμύθια και η ζωγραφιές των παιδιών
θα παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης,

Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός.

Πληροφορίες: Ε. Ζησοπούλου, τηλ. 2232350221

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Δήμος Δομοκού θα  συμμετέχει στην Ώρα της Γης, σβήνοντας τα φώτα, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2015, από τις 20:30 έως τις 21:30, σε χαρακτηριστικά μνημεία και τοπόσημα της περιοχής, στέλνοντας μήνυμα συμμετοχής στην προστασία του περιβάλλοντος.
Καλούμε όλους τους δημότες να συμμετέχουν, δηλώνοντας την ατομική συμμετοχή τους μέσα από την ιστοσελίδα www.kalyterizoi.gr

Τι είναι η Ώρα της Γης;
Η μεγαλύτερη εκστρατεία ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον στην ιστορία!
Πότε διοργανώνεται;
Tο τελευταίο Σάββατο του Μαρτίου κάθε χρόνο.
Γιατί;
Για να ενισχύσει το ενδιαφέρον μας για το περιβάλλον και να μας δείξει ότι μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας μπορούν να έχουν τεράστια αποτελέσματα προς όφελος του περιβάλλοντος και της ζωής μας.
Τι πρέπει κανείς να κάνει;
Απλά να σβήσει τα φώτα για μια ώρα, την Ώρα της Γης. Από κει και πέρα, κάθε χρονιά έχει τη δική της ξεχωριστή πρόκληση. Φέτος, το μήνυμα ήταν «Θα το κάνω, αν το κάνεις», προκαλώντας για «πράσινες» καλές πράξεις από τους φίλους μας, με αντάλλαγμα την πραγματοποίηση μιας δικής μας δέσμευσης.
Σε τι ωφελεί;
Η Ώρα της Γης είναι μια πολύ «ορατή» συμβολική δράση στην οποία εκατομμύρια πολίτες από όλο τον κόσμο μπορούν εύκολα να συμμετέχουν. Μέσα από μια γιορτή, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα στους πολιτικούς και τις κυβερνήσεις:
«Νοιάζομαι για τον πλανήτη μου!»
Φυσικά μια ώρα στο σκοτάδι δε δίνει λύση στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, το μήνυμα που στέλνουν εκατομμύρια άνθρωποι κλείνοντας μαζί τα φώτα, συμβάλλει στη διαμόρφωση του κατάλληλου πολιτικού κλίματος για την επίλυση των σοβαρότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων του πλανήτη.
Γιατί να συμμετέχω;
Επειδή εμείς οι ίδιοι κρατάμε το μέλλον στα χέρια μας!
Υπάρχουν πολλά πράγματα που μας χωρίζουν: φύλο, εθνικότητα, φυλή, πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις. Όμως, στον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή, δεν έχουν σημασία τα σύνορα - είμαστε όλοι πολίτες του πλανήτη Γη!

Ιστορία της Ώρας της Γης
31 Μαρτίου 2007
Η 1η Ώρα της Γης διοργανώνεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από το WWF Αυστραλίας, τη διαφημιστική εταιρία Leo Burnett και τον δήμο του Σίδνεϊ. Από τις 19:30 ως τις 20.30 μ.μ. σβήνουν τα φώτα τους 2,2 εκατομμύρια πολίτες και 2.100 επιχειρήσεις.
29 Μαρτίου 2008
Η Ώρα της Γης αποκτά διεθνή χαρακτήρα και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο! 371 πόλεις σε περισσότερες από 35 χώρες συμμετέχουν για πρώτη φορά σε μια πρωτοφανή εκστρατεία. Υπολογίζεται ότι συμμετείχαν 50 εκατομμύρια πολίτες. Είναι μόνο η αρχή…
28 Μαρτίου 2009
Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερες από 4.000 πόλεις και κωμοπόλεις σε 88 χώρες σβήνουν τα φώτα τους για μια ώρα, δημιουργώντας μια «οπτική εντολή» για ανάληψη άμεσης δράσης ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Η Ελλάδα συμμετέχει επίσημα για πρώτη φορά και καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση σε συμμετοχές! Η εικόνα της συσκοτισμένης Ακρόπολης κάνει τον γύρο του κόσμου…
27 Μαρτίου 2010
Η Ώρα της Γης παίρνει πλέον τη μορφή παγκόσμιας έκκλησης για ένα βιώσιμο μέλλον. 128 χώρες και εκατοντάδες τοπόσημα και μνημεία από όλο τον κόσμο βυθίζονται στο σκοτάδι
.
26 Μαρτίου 2011
Η Ώρα της Γης με νέο ρεκόρ συμμετοχής 135 χωρών είναι η πρώτη Ώρα της Γης που έχει στόχο να ξεπεράσει τον εαυτό της, ζητώντας από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν τι άλλο μπορούν να κάνουν για την προστασία του πλανήτη πέρα από αυτή την ώρα.
31 Μαρτίου, 2012
Νέο ρεκόρ και αυτήν τη χρονιά! 6.950 πόλεις και κωμοπόλεις σε 152 χώρες συμμετέχουν στην Ώρα της Γης. 200.000 χρήστες του Youtube αποδέχονται προκλήσεις του «Θα το κάνω, αν το κάνεις».
23 Μαρτίου, 2013
Ελπιδοφόρα καινοτομία για αυτήν την χρονιά, η δέσμευση 59 δήμων να υλοποιήσουν οικολογικές πρωτοβουλίες μετά την Ώρα της Γης, αν οι δημότες δείξουν ενδιαφέρον με το να αποδεχτούν την πρόκλησή τους.

Τέλος φόρμας